Forårsklargøring del 3: El, sanitet og gas

Svend Albrechtsens billede
5
Din bedømmelse: Ingen Gennemsnit: 5 (5 stemmer)

Så er vi nået til el, sanitet og gas i serien om klargøring af din båd. Idé og metode er beskrevet i indledningen til første artikel "Forårsklargøring, Skrog, dæk og ror" og "Forårsklargøring del 2: Motor og brændstof". 

3. Teknisk udrustning

Bådens 12 V EL

Ved kontrol af 12 V el – systemer skal man være opmærksom på:

At alle kabler er tykke nok til at bære strømmen.

Minimum 1,5 mm° til lys helst 2,5 mm°. Til pumper, køl, varme o. lign. 4 – 6 eller 10 mm° alt efter afstanden. Jo større afstand des tykkere kabler. Signal ledninger til instrumenter kan godt være tyndere. Almindelig 230 V ledning (0,75 mm°) må ikke bruges til 12 V.

 

3.01

 

12 V kabler,

Alle ledninger skal være fastgjorte eller ført gennem rør så, at de er beskyttet mod beskadigelse, vand og brændstof.

 

Kontroller om der er tegn på korrosion, skader eller dårlig isolering..

File 9411

3.02

 

Jordforbindelse

12 V i båden er normalt ”jordet” med 12 V minus (til vandet) gennem motorens aksel eller kølevandsindtag. Nogle instrumenter kan kræve separat jord ( for at reducere el – støj fra motor). Benyt en jordplade eller kølbolt, aldrig en søventil.

230 V landstrøm må ikke være tilsluttet bådens minus, eller instrumenternes jordplade

Lader fejlstrømsrelæ og andet 230 V udstyr skal have sin separate jord (sikkerhedsleder) gennem bådens 3 ledede land kabel.

Har du en stålbåd bør du kontakte en fagmand

3.03

 

Sikringer, sammenkoblinger

Afbrydere, sikringer og sammenkoblinger skal være af ikke brændbart materiale og tilpasset de belastninger de bliver udsat for.

 

Tilslutninger og sikringer skal holdes rene, således at korrosion undgås.

 

3.04

Kabler

For at undgå krybestrøm bør alle kabler og el rør være sikret mod fugt samt være fastspændt.

 

Kabler skal være flertrådede og dimensioneret til de belastninger, de kan blive udsat for

 

File 9412

File 9413

3.05

Kabelsko.

Alle kabelsko i installationen kontrolleres. De må ikke være løse eller koroderede.

Kabelsko / ender skal holdes rene. Ir/oxidering må ikke forekomme. Gamle kabler, hvor kobberet er blevet sortbrunt, skal udskiftes.

3.06

Strømkreds / batteri

Kabler til og fra batteri og generator skal have det fornødne kvadrat

 

Alle forbindelser kontrolleres for fastspænding og korrosion

 

Mellem generator, starter og batteri er »reglen" samme mm2 ”som generatoren yder i amp. Kabler skal være klemt på eller loddet til kabelsko.

 

Batteri / Hovedafbryder til Strømtavle. Kabeltykkelse min. 16 mm2 over maksimalt 4 meter længde.

 

File 9414

3.07

 

Batterier

Batterispænding kontrolleres

> 12 v. Syren kontrolleres

 

Batterier bør være placeret således de er let tilgængeligt. Batterier må ikke være placeret i samme rum som tank og brændstof. Et batteri kan lække, det skal være anbragt i syrefast kasse. Batteriet skal være spændt fast og det skal kunne udluftes, hvis blokken er > 400 Ah.

 

Polerne skal være rene og fri for korrosion. De bør være afskærmet så der ikke kan ske kortslutning.

 

 

File 9415

File 9416

3.08

 

Batteri lader og skillerelæ

 

Batterilader bør være tilsluttet forbrugsbatteri og have tilstrækkelig kapacitet

 

Fra lader til batterier: skal kabeltykkelsen være mindst 4 mm2. over maksimal 2 meter

 

Samtidig ladning og frobrug må kun være mulig når laderen er beregnet til det

 

File 9417

3.09

 

Hovedstrøm afbryder

Systemet skal omfatte en godkendt hovedafbryder placeret så tæt på batteriet, som muligt.

 

Afbryderen må ikke være monteret direkte på motor og batteri.

 

Hovedafbryderen skal kunne afbryde strømtilførslen til alt ombord.

 

Varmeanlæg, tyverialarm og automatisk lænse pumpe kan være tilsluttet uden om afbryderen..

File 9418

3.10

 

Strømtavle

Lys og kontakter i tavlen funktionsafprøves

 

Strømtavlen åbnes og den kontrolleres for løse forbindelser.

 

Der skal være en ligelig fordeling og belastning af de enkelte grupper i tavlen

 

Fra strømtavle til lys, lanterner m.m. 2,5 mm2 (1,5 mm2 kan evt. benyttes, men kun over korte afstande).

 

Køleskabe/bokse, varmere og pumper m.m. bør have min. 4 mm2 ved korte træk, 6 mm2 ved længere. Op til 10 mm2 kan være nødvendigt for at klare startstrøm til køleskab og varmere.

 

File 9419

3.11

 

Skillerelæ

 

Er der mellem generator og batterier indskudt et skillerelæ, kontrolleres at der lades primært på startbatteriet og sekundært på forbrugsbatterierne

 

Skillerelæ anbefales til at forebygge afladning af startbatteri

 

 

File 9420

 

Strøm fra land

 

Ved kontrol af el – systemer til 230 V skal man være opmærksom på:

Alle kabler over dæk og i mast skal være tykke, dobbeltisolerede neoprenkabler med tre ledere. Kablerne skal være mindst 3 x 1,5 mm2   af blød kobbertråd.Adaptor / overføringer skal være 3 ledet
Ved stort 230 V forbrug skal kablerne være 3 x 2,5 mm(camping norm)
Stik i ankerbrønd bør undgås, men hvis de findes må kun anvendes CEE stik af typen IP 67 dvs. vandtæt. 230 V landkabler må aldrig opbevares i ankerbrønd

3.12

 

El central

Mellem stikkontakt og forbrug af strøm fra land bør der være indskudt en ”elcentral” med en dobbeltvirkende kviksikring, og et fejlstrømsrelæ (HFI).

 

Der skal være et HFI = fejlstrømsrelæ til beskyttelse mod krybestrømme over 30 mA. Der bør være

 

 

File 9422

 

3.13

 

Stik på dæk

På dæk/ruf eller i ankerbrønd skal alle stik være vandtætte med skruelåg og pakning (= lP 67 norm).

 

 Almindeligt CEE stik i cockpit eller kistebænke er OK.

 

File 9423

3.14

 

Stik om læ

Kontroller at alle stik i båden er med jord/sikkehedsleder, gerne den runde type (Schuko). Fatmontrered kabler i båden skal være af typen FKK dvs.3 ledet og 3 dobbelt isoleret flertrådet min 7 mm2 ”blødt” kabel. Enkeltrådet huskalbel kan knække

 

 

 

 

File 9424

3.15

 

El varmere

El varmere bør være keramik- eller olievarmere

230 V glødetrådsstråle/blæsevarmere må ikke anvendes i både.

 

File 9425

Sanitære installationer

Ved kontrol af sanitær installationer bør man være opmærksom på:

Kontroller, at der to spændbånd ved søventil
Alle rør og slanger kontrolleres for materiale valg, tæthed, samlinger og hygiejne

3.16

Toilet montering

Slanger kontrolleres for tæthed og kvalitet

Søventiler efterses for tæthed og tæring

Kontroller, at der to spændbånd ved alle søventiler

File 9426

3.17

Toilet funktion

Pumpe og ventiler på pumpe kontrolleres for funktion, tæthed og tæring

 

 

File 9427

 

3.18

Holdingtank

Det kontrolleres at alle slanger er slanger til toilet vand

Dæksflanger og studser til udluftning og tømning kontrolleres for tæthed

Tanken tømmes og skylles igennem

File 9428

3.19

Ferskvandstank

Tank og tilslutninger på tank kontrolleres for tæthed

Er tanken forsynet med inspektions dæksel efterses tanken for hygiejne og tilstand

Tanken pumpes tom og kvaliteten af det sidste vand kontrolleres

 

File 9429

 

3.20

Varmesystem

Varmesystemet skal være tilpas og sikkert installeret og være uden skader.

Varmesystemet skal være af en type der er egnet til installation i lystfartøjer.

Afgasning (udstødning) skal være direkte til fri luft, og skal være varmeisoleret.

 

File 9430

 

3.21

Vaske og afløb

Vaske i pantry og på toilet kontrolleres.

Afløb, søventiler og samlinger efterses for tæthed og tæring.

Der skal være to spændbånd på søventil

 

File 9431

3.22

 

Petroleums og spritapparater

Skal være brandsikkert placeret og skal være sikkert fastgjort og være af en type der er beregnet til fritidsfartøjer.

Under petroleums og sprit komfurer med tank til frit brændstof skal der være en opsamlingsbakke, der kan rumme tankindholdet

Kardansk ophængt kogeapparat skal kunne fastgøres.

File 9432

3.23

Køleskab.

Køleskab skal være af en tilpas størrelse og type der er egnet til fritidsfartøjer.

Kabel til køleskab skal være mindst 4 mm2 ved afstand under 2,5. Ellers større kvadrat

Køleskab kan være tilsluttet direkte til hovedafbryder og uden om strømtavle

 

File 9433

 

3.24

Ventilation.

Det kontrolleres, at båden er ordentlig ventileret om læ. Svamp, krakeleringer, mug, råd og især lugt er tydelige tegn på dårlig udluftning

 

 

File 9434

 

Gas installationer

Selvmontering af det -simple gasanlæg- er tilladt. Forudsætningen er at der benyttes godkendte gas dele dvs. at gassættet bl. a. omfatter en lækagetester, så man selv kan tæthedsteste sit anlæg.

Det simple gasanlæg omfatter et forbrugsapparat (evt. med ovn) og hane.

Foretages ændringer af anlæggets konstruktion ud over det simple anlæg, bl.a. med nye/flere rørsamlinger skal anlægget testes med 5 gange arbejdstrykket dvs. med 150 mbar af en fagmand. Ved alle indgreb og/eller reparationer i apparater/ovne skal anlægget testes af en fagmand med 150 mBar

På nye CE - godkende både skal producenten teste med 5 gange arbejdstrykket = 150 mbar og beviset opbevares i båden.

3.25

Kogeplads

Det kontrolleres at kogeapparat og/eller komfur er 30 mbar lavtryks apparater

Gasapparat og komfur skal være CE godkendt

 

File 9435

3.26

Gasflasker

Gasflasker, skal den opbevares stående, være fastspændt og være placeret i et isoleret rum med ventilation i top og med frit afløb i bund over vandlinjen.

 

Reserve gasflasker skal opbevares stående i et tilsvarende rum.

 

Gasflasker skal altid opbevares beskyttet mod sollys.

 

File 9436

3.27

Ventiler og haner

Kontroller om love og regler for installation er overholdt.

 

Gashane skal være placeret ved eller under komfur. Hanen må ikke være skjult bag anlægget.

Gas regulator 30 mbar skal være monteret direkte på flasken eller, hvor flasken opbevares

 

File 9437

File 9438

 

3.28

Slanger og rør

Kontroller at der er anvendt godkendte (DG el. CE mærkede) gasslæanger mellem hane og komfur og mellem regulator og lækagetester. Bøj slangen kraftigt, hvis der kommer revner eller krakelering så skal slangen udskiftes.

At kobberrør har en 8 mm udvendig diameter. Kobberrør skal være ophængt 8 mm rørbøjler med gummi foring og må ikke være irrede og grønne.

 

File 9439

File 9440

 

3.29

Gas indikator

Gasindikatoren afprøves

 

Indikator skal være placeret i et ventilleret rum.

 

 

File 9441

File 9442

 

       

Næste kapitel bliver rig og grej. 
Ikoner er stillet til rådighed af Kjøller og Nautisk Udstyr

PS: Sejlnet brugere der er logget ind, kan downloade kontrolskemaet i pdf her

Annonce