Tips og råd om havnemanøvrer

Svend Albrechtsens billede
5
Din bedømmelse: Ingen Gennemsnit: 5 (4 stemmer)

Sejlersæsonen står for døren, og det bliver rart at komme ud at sejle igen efter en lang vinter. Havnemanøvrer er et sted hvor sejlere kigger grundigt på hinanden, og hvor vi sejler også viser os fra vores mest hjælpsomme side. Hvert år kommer der heldigvis nye sejlere på vandet, og dette indlæg er ment som en hjælp til at komme godt igang med havnemanøvrerne. Det er ved havnemanøvrerne, hvor risikoen er størst for, at du laver skader på din eller andres fartøjer. 

Ved at følge disse simple råd og tips vil du få en god start.

Altid:

Overhold havnens fartbegrænsning
Brug ikke fødderne til at holde fra med
Brug bådshagen med forsigtighed, og som hage ikke som spyd
Hav altid en løs fender klar til at hænge mellem eget skib, bro eller andre fartøjer
Gør ikke fast i andre fartøjers søgelænder
Lær din besætning de elementære knob og stik
Hal fortøjninger indenbords, så snart du er fri af broen
Hjælp andre på plads
Betal dine havnepenge
 
For motor:
Brug mindst mulig fart i havnene
Brug motoren med forsigtighed og i korte intervaller
Vær forsigtig med frem og bak, når du har nogen på fordækket
 
For sejl:
Sejl sættes og bjærges med stævnen i vinden
Sæt storsejlet først
Brug storsejlet til at dreje båden op mod vindøjet
Brug fokken når du vil dreje væk fra vindøjet
 
Skruens og rorets virkning
 
Roret virker ved, at en vandstrøm passerer over en rorflade. 
Vandstrømmen skabes enten af fartøjets fart gennem vandet eller af skruevandet. 
Når roret lægges ud, opstår en kraft, som vil dreje skibet. 
Rorets virkning bestemmes af den side roret drejes til, vandstrømmens hastighed og hvor meget roret lægges ud. 
 
 
File 9774File 9775
For frem pumper skruen vand bagover og for bak fremover. 
Mængden af vand som skruen pumper er en følge af skruens diameter og stigning samt af motoromdrejningerne. 
For en skibsskrue gælder, at pumpevirkningen er størst på tryksiden af pumpen. 
For frem er roret på skruens trykside og virkningen af ror og skruevand er stor. 
For bak er roret på skruens suge side, og rorets virkning begrænset.
 
File 9776File 9777
 
Drejepunkt: Båden drejer om en akse i den forreste del af båden
 
File 9778
Vridning
 
Nøglen til alle manøvrer er, at man præcis ved hvor megen plads, der under de givne vindforhold kræves, for at dreje fartøjet. For at få en sikker fornemmelse kan man prøve at vride sit fartøj rundt på snæver plads.  Under rolige vejrforhold sejles ud midt i havnebassinet eller lige uden for havnen. Med brug af motoren i korte intervaller og med roret eller udenbordsmotoren i helt borde drejes 360º rundt til begge sider. 
 
File 9779
Tillægning
 
Når et fartøj ikke gør fart gennem vandet vil det drive for vinden. De fleste fartøjer vil lægge sig med vinden fra siden og så bevæge sig i vindens retning. Med vinden ind mod den bro, hvor der skal lægges til, er vinden til hjælp. Blæser vinden væk fra broen, er den til besvær. Lykkes det ikke i første forsøg vil det som regel være forgæves med mange frem og bak manøvrer på motoren. Forsøg et nyt opløb, som alternativ få fat med stævnen og hal båden på plads.
 
File 9780
 
I fartøjer med stævnrør er let at fortøje med bagbord side mod broen i et fartøj med højreskåret skrue.
Agterenden vil svinge ind mod broen, når motoren sættes i bakgear. 
Såfremt du vil lægge til med styrbord side mod broen, kræver det et langt fladt opløb, hvor der kort før man er inde først drejes mod broen og herefter væk fra broen før motoren sættes i bakgear. 
 
File 9781
 
Fra bro
 
Når man skal væk fra en bro, er det lettest at bakke ud. Der er to grunde til, at fralægning med en bakmanøvre er lettest. Når agterenden er fri, vil resten af fartøjet kunne passere, når der bakkes væk fra broen. Det er klogt altid, at vride vel klar af en anden båd eller hindring bag eget fartøj, før der bakkes. 
 
I fartøjer med stævnrør skal der tages højde for skruens manøvrevirkning, som vil ændre den fri vinkel væk fra broen, når der bakkes. Blæser det på langs eller væk fra broen vil det være let at sejle væk med stævnen forrest.
 
Hold et agterspring inde indtil stævnen af vinden er presset fri af båden foran. Når stævnen er vel klar, lader iu springet gå og sejler frem. 
 
File 9782
File 9783
 
Bådens balance
 
At en sejlbåd er i balance betyder, at den selv holder kursen
 
Midtpunktet af den del af skroget, der er under vandet kaldes lateral centret
Sejlenes midte kaldes sejlcentret
Når båden er i balance er sejlcenteret lodret over lateralt centret
Forskydes sejlcenteret frem foran lateral centret bliver båden lægerrig og søger væk fra vinden
Forskydes sejlcentret agten for lateral centret bliver båden luvgerrig og søger op i vinden
 
Dette kan du selv kontrollere ved at hale henholdsvis slække på enten fok eller storsejl
 
File 9791
 
 
 
Sejlenes virkning
 
Ved at hale og slække af på sejlene bruges fok og storsejl til at dreje fartøjet op mod vinden og væk fra vinden
Med begge sejl oppe har du mest kontrol over fartøjet, da du kan dreje det til begge sider
 
File 9786
 
 
 
Fra bro eller pæl
 
Sejles fra en bro eller pæl for sejl skal båden ligge vindret med stævnen i vinden før sejlene sættes
Først sættes storsejl derefter fok. Begge sejl skal være slækket af
Stævnen skubbes væk fra bro eller pæl
Når stævnen er klar hales fokken. Vinden vil tvinge båden væk fra broen og når den stævner i den ønskede retning hales storsejlet
 
Til bro eller pæl
 
Blæser vinden væk fra den bro eller pæl, som du skal lægge til ved, sejles ned i tilstrækkelig afstand til, at du kan løbe farten af båden mod vinden
Fokken kan bjærges i god tid, men du skal bruge dit storsejl til at dreje båden op mod vinden
Når det punkt du vil anduve er næsten ret mod vinden drejes op mod punktet, og du løber farten af mod vinden
Når du har fat i pæl eller bro kan storsejlet bjærges
 
File 9787
 
Vinden blæser ind mod bro eller pæl
 
Fra bro eller pæl
Du har et problem for en sejlbåd kan ikke sejle mod vinden
Du må få vendt båden så stævnen peger mod vinden før sejlene sættes
Eller du må forhale båden til en bro, pæl eller bøje, hvor vinden blæser væk
Man kan efter at have vendt båden mod vinden løbe den i gang og hurtigt få sat et storsejl når man er fri. Denne manøvre kræver øvelse og er farlig hvis den mislykkes 
 
Til bro eller pæl
Der sejles ind tæt på den bro eller langs de pæle, hvor du vil fortøje
Nåd du har passeret stedet drejes op mod vinden, sejlene hales ned og du driver på plads for vinden
 
File 9788
 
 
God skik i havnen
 
Det er blandt andet god skik...
 
At spørge om det er OK, før man fortøjer uden på andre
At forhøre sig om naboernes planer for afsejling
At sørge for at fendre ordentlig af med rene, store og vel oppustede fendere
At egne fortøjninger bærer fri af naboens
At elkabel til land ikke lægges hen over nabo båden og
på land begrænses til det nødvendige
At gå foran for masten på naboen, når man skal i land
At begrænse sin passage til og fra land til et minimum
At gummibåd med påhængsmotor ikke bruges til børnepasning i havnen
At man ikke griller ombord eller på en træbro,
At man i øvrigt viser hensyn og yder hjælp
At cykling, rulleskøjteløb og hundluftning ikke praktiseres på en bådebro
 
 
 
 

Kommentarer

Vælg din foretrukne kommentarvisning og klik på "Gem indstillinger" for at aktivere dit valg.
Allan Lavridsens billede

Her er også et logindlæg fra oem om samme emne
http://www.sejlnet.dk/log/oem/havnemanoevrer-hjaelpemanoevrer

mvh Allan

Jens Sund Laursens billede

til illustration af ovenstående en sjov lille video
se Captain Ron´s havnemanøvre på:

hilsen
Jens

Allan Lavridsens billede

Haha hvad hedder den film ?

HOs billede

http://youtu.be/8alNxLjCBJc

HOs billede

Sådan kan det også gøres hvis man hjælper hinanden.
http://youtu.be/1jkladtPFHU

Allan Lavridsens billede

Nice Smile Jeg skal se se Captain Ron på Amazon instant i aften
http://www.amazon.com/Captain-Ron/dp/B003SHYT5O/ref=tmm_aiv_title_0/184-...

Andrés billede

Her er imponerende blær...
(Bowthruster er enhver skippers ven)

http://youtu.be/c_xM0s-NkFs

Annonce